Otváracia doba

1. máj – 31. september 2016 pondelok – piatok :
sobota – nedeľa :
12.00 – 18.00 hod
10.00 – 19.00 hod
1. október – 31. december 2016 sobota – nedeľa :
11.00 - 18.00 hod

V ostatných dňoch len na základe predchádzajúcej objednávky.

Športové aktivity označené treba objednať, alebo prekonzultovať s prevádzkou parku vopred. Prevádzka parku si v nevyhnutných prípadoch (nepriaznivé počasie, práceneschopnosť inštruktora...)  po vzájomnom dohovore vyhradzuje právo zmeny termínu rezervácie.