Terénne kolobežky

Užívajte si voľnosť v jednoduchosti pohybu.
Kedykoľvek potrebujete zastaviť, zastavte, a len tak relaxujte. Prejdite prekážku a počkajte na priateľov.
Ak sa chcete rozbehnúť, jednoducho sa len odrazte!

   

Cena

Turistická kolobežka pre dospelých:

2.50 € / hod
6 € / 3 hod

+ 1.50 € / každá ďalšia začatá hodina 4 € / 3 hod
+ 1.50 € / každá ďalšia začatá hodina

Rodinný balíček:

2x dospelá osoba + 2x dieťa / 3 hod = 17 €
2x dospelá osoba + 1x dieťa / 3 hod = 14 €
1x dospelá osoba + 2x dieťa / 3 hod = 12 €
1x dospelá osoba + 1x dieťa / 3 hod = 8 €